ارتباط با ماساختمانیخانگیآرایشیبرترینهاصفحه اصلی   

                                           چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف 4084        294750تومان

                           با امكانات 84 نوع دوخت و گلدوزي     دارای عرض دوخت حداکثر تا 5 میلی متر

                                   داراي گردونه تنظيم عرض دوخت        داراي گردونه تنظيم وضعيت سوزن

    بازو آزاد با قابليت دوخت حلقوي      مجهز به سوزن نخ كن اتوماتيك      قابليت دوخت دو سوزنه

                       مجموعه  آموزش گلدوزي و كتاب گلدوزي      داراي جعبه مخصوص قطعات و لوازم

 
                                         تومان306850        S چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف4084

                          با امكانات 84 نوع دوخت و گلدوزي      دارای عرض دوخت حداکثر تا 7 میلی متر

                                   داراي گردونه تنظيم عرض دوخت        داراي گردونه تنظيم وضعيت سوزن

    بازو آزاد با قابليت دوخت حلقوي      مجهز به سوزن نخ كن اتوماتيك      قابليت دوخت دو سوزنه

                       مجموعه  آموزش گلدوزي و كتاب گلدوزي      داراي جعبه مخصوص قطعات و لوازم

 
                                      تومان309850           D چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف4084

                              داراي گردونه تنظيم وضعيت سوزن     مجهز به سيستم شانه كارپيش بر بالا

                           داراي گردونه تنظيم عرض دوخت      با امكانات بيش از 84 نوع دوخت و گلدوزي

                   كمك به دوخت زيبا و مناسب درانواع پارچه     دارای عرض دوخت حداکثر تا 5 میلیمتر

 

 
                                          چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف3064          تومان269500

             مجهز به سوزن نخ كن اتوماتيك      قابليت دوخت دو سوزنه      دارای درجه تغییر طول بخیه

                                   داراي گردونه تنظيم عرض دوخت        با امكانات 58نوع دوخت و گلدوزي

                                      بازو آزاد با قابليت دوخت حلقوي      داراي گردونه تنظيم وضعيت سوزن

                                                                     به همراه پايه شكوفه زني، قيچي و كتاب گلدوزي

 

 
                                       تومان328500         D چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف 5000

                              داراي گردونه تنظيم وضعيت سوزن     مجهز به سيستم شانه كارپيش بر بالا

                         داراي گردونه تنظيم عرض دوخت      با امكانات بيش از 139 نوع دوخت و گلدوزي

                   كمك به دوخت زيبا و مناسب درانواع پارچه     دارای عرض دوخت حداکثر تا 5 میلیمتر

                                                                                                      LED    مجهز به لامپ

 
                                           چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف1138         تومان275500

                                                  قابليت حمل و وزن ايده آل      قابليت 84 نوع دوخت و گلدوزي

                              قابليت دوخت جادكمه ،زيپ ،قيطان ،لب تو ،لول       قابليت دوخت دو سوزنه

 كف تخت همراه با صفحه وسعت اضافه  به همراه سوزن نخ كن اتوماتيك ،پايه شكوفه زني و قيچي

 

 
                                           چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف1149         تومان284900

            قابليت دوخت دو سوزنه       قابليت حمل و وزن ايده آل      قابليت 84 نوع دوخت و گلدوزي

                                                                    قابليت دوخت جادكمه ،زيپ ،قيطان ،لب تو ،لول

                                  به همراه سوزن نخ كن اتوماتيك ،پايه شكوفه زني ،قيچي و كتاب گلدوزي

                                 داراي جعبه مخصوص قطعات و لوازم        بازو آزاد با قابلیت دوخت حلقوی

 
                                           چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف1139         تومان277550

            قابليت دوخت دو سوزنه       قابليت حمل و وزن ايده آل      قابليت 84 نوع دوخت و گلدوزي

                                                                    قابليت دوخت جادكمه ،زيپ ،قيطان ،لب تو ،لول

                                  به همراه سوزن نخ كن اتوماتيك ،پايه شكوفه زني ،قيچي و كتاب گلدوزي

                                 داراي جعبه مخصوص قطعات و لوازم        بازو آزاد با قابلیت دوخت حلقوی

 
                                           چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف1129         تومان249300

                                                                      قابلیت جیر دوزی و نخ عمامه دوزی و ژور دوزی

                                                                    قابليت دوخت جادكمه ،زيپ ،قيطان ،لب تو ،لول

            قابليت دوخت دو سوزنه       قابليت حمل و وزن ايده آل      قابليت 84 نوع دوخت و گلدوزي

                                  داراي جعبه مخصوص قطعات و لوازم        بازو آزاد با قابلیت دوخت حلقوی

 
                                           چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف1119         تومان226600

                 قابليت دوخت دو سوزنه      قابليت حمل و وزن ايده آل     قابليت 58 نوع دوخت و گلدوزي

                       قابلیت تعویض سریع و آسان مدلها     قابليت دوخت جادكمه ،زيپ ،قيطان ،لب تو ،لول

                   بازو آزاد با قابلیت انجام دوخت مدلهای حلقوی      دارای جعبه مخصوص قطعات و لوازم

 

 
                                            چرخ خیاطی کاچیران سری یاسمین502         تومان179500

              قابلیت دوخت دو سوزنه       نصب سریع و راحت پایه     قابلیت 22 مدل دوخت و گلدوزی

                            مجهز به کلید خاموش و روشن      دسته مخصوص حمل تعبیه شده روی بدنه

                    داراي جعبه مخصوص قطعات و لوازم      بازو آزاد با قابلیت انجام دوخت های حلقوی

                                                                  قابليت دوخت جادكمه، زيپ، قيطان دوزي، لب تو

 
                                            چرخ خیاطی کاچیران سری یاسمین501         تومان189500

             قابلیت دوخت دو سوزنه      نصب سریع و راحت پایه       قابلیت 22 مدل دوخت و گلدوزی

                          مجهز به کلید خاموش و روشن        دسته مخصوص حمل تعبیه شده روی بدنه

        کف تخت همراه با صفحه وسعت اضافی      قابليت دوخت جادكمه، زيپ، قيطان دوزي، لب تو

 

 
                                            چرخ خیاطی کاچیران سری یاسمین393         تومان189500

                  دسته مخصوص حمل تعبیه شده روی بدنه    کف تخت همراه با صفحه وسعت اضافی

      قابليت دوخت دو سوزنه      نصب سریع و راحت پایه ها     سیستم ساده و راحت ماسوره پیچ

                                                                   قابليت دوخت جادكمه، زيپ، قيطان دوزي، لب تو

 
                                            چرخ خیاطی کاچیران سری یاسمین392         تومان179500

           قابليت دوخت دو سوزنه      نصب سریع و راحت پایه ها      قابليت 22 نوع دوخت و گلدوزي

                      دسته مخصوص حمل تعبیه شده روی بدنه      دارای جعبه مخصوص قطعات و لوازم

     بازو آزاد با قابلیت انجام دوخت های حلقوی     قابليت دوخت جادكمه، زيپ، قيطان دوزي، لب تو

                                                                                    سیستم ساده و راحت ماسوره پیچ

 
                                            چرخ خیاطی کاچیران سری یاسمین 888          تماس بگیرید

              قابلیت دوخت دو سوزنه       نصب سریع و راحت پایه      قابلیت 22 مدل دوخت و گلدوزی

                                                                           دسته مخصوص حمل تعبیه شده روی بدنه

                                                                   قابليت دوخت جادكمه، زيپ، قيطان دوزي، لب تو

                                                                              کف تخت همراه با صفحه وسعت اضافی

 
                                                     چرخ خیاطی کاچیران سری ژانینا302       تماس بگیرید

                قابليت انجام انواع دوخت      قابليت 32نوع دوخت وگلدوزي     بابدنه زيبا وطراحي جديد

                                          سبک و حمل آسان      بازو آزاد با قابلیت انجام دوخت های حلقوی

                                                                         قابليت دوخت جادكمه، زيپ و دوخت نامرئي

 

   
                                                           تومان249500         Kسردوز کاچیران نیولایف1151

                                                                 چهار نخ       مدل بازو آزاد     دارای دوسال گارانتی

                      نخ کن اتومات قلاب پایین      قابلیت پس دوزی لوله ای       کار پیش بر قابل تنظیم

                                                مجهز به ميكرو سويچ ايمني        قابلیت دوخت سه نخ و دو نخ

                                                                                 با دفترچه فارسی و 5 عدد پایه اضافی

 

        
                                                           تومان211000         Kسردوز کاچیران نیولایف1131

                                  قابلیت پس دوزی لوله ای      کار پیش بر قابل تنظیم     دارای دوسال گارانتی

                             مجهز به ميكرو سويچ ايمني       قابلیت دوخت دونخ      نخ کن اتومات قلاب پایین

                                                                        با دفترچه فارسی      سه نخ       مدل بازو آزاد

 

   

                                    نمایشگاه شماره 2 : تهران - سه راه امین حضور- پاساژمحمد -طبقه زیرین - پلاک16

                                                              بیات   33134335-021        09125888327